فراخوان بیست و هفتمین جشنواره ی تئاتر استان یزد / اَمرداد 1397

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با همکاری انجمن هنرهای نمایشی استان و اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان یزد را در راستای پشتیبانی از تولید و اجرای عمومی آثار نمایشی، در اَمرداد ماه سال 1397 برگزار می کند.  

بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان یزد، همچون سال های گذشته بر اساس اجرای عمومی سالانه و در دو بخش  بصورت رقابتی و غیر رقابتی برگزار خواهد شد.

بخش رقابتی، تنها شامل یک بخش آثار صحنه ای و بخش غیر رقابتی شامل یک بخش آثار خیابانی خواهد بود.

گزیده ای از این فراخوان را در ادامه بخوانید.

اهداف جشنواره :

 • ایجاد ارتباط  مستمر با مخاطب عام 
 • رونق دادن به اجرای عموم آثار نمایشی
 • گسترش و به روز نمودن  مباحث فنی و تکنیکی هنرهای نمایشی
 • پرداختن به مسائل اجتماعی روز جامعه با اولویت استان یزد

 

محورهای مورد تاکید جشنواره:

 انتخاب موضوع و مضامین آزاد است و آثار با موضوعات ذیل در اولویت انتخاب  قرار خواهند گرفت.

 1. موضوعات شهروندی و معضلات شهری
 2. گسترش فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی
 3. گسترش فرهنگ صلح و دوستی و احترام متقابل بین ملت ها

بخش های جشنواره:

الف) بخش اصلی /صحنه ای

ب) بخش جنبی / خیابانی

 

 الف )  بخش اصلی  (صحنه ای):

 1. بیست و هفتمین  دوره جشنواره تئاتر استان یزد در روزهای سه شنبه 23 اَمرداد تا پنج شنبه 26 اَمرداد 1397، به مدت 3 روز در یزد برگزار خواهد شد.

 

 1. این بخش بصورت رقابتی برگزار خواهد شد و تنها به آثار ایرانی با اولویت متون نویسندگان بومی اختصاص خواهد داشت، گفتنی است در جشنواره امسال محدودیتی برای ارائه متون اقتباسی در نظر گرفته نشده است.

 

 1. کلیه آثار نمایشی متقاضی شرکت در جشنواره میبایست از ابتدای مهر ماه  1396 تا روز شنبه 20/05/97 حداقل پنج شب  اجرای عمومی در شهرستان و یا مرکز استان داشته باشند .

 

 1. بازبینی از آثار نمایشی بخش صحنه ای در محدوده زمانی دوشنبه 13/05/97   لغایت 19/05/97 بصورت دیدن  اجرای زنده یا فیلم آثار( به انتخاب کارگردان ) انجام خواهد شد.

 

 1. به هرگروه نمایشی راه یافته به بخش اصلی جشنواره، طبق پارامترهای مندرج در فراخوان و مطابق نظر و برآورد هیات بازبینی و یا کارشناسان تئاتر، کمک هزینه تولید، تا سقف مبلغ 30 میلیون ریال پرداخت خواهد شد.

 

 1. بر اساس شیوه نامه برگزاری جشنواره تئاتر استان های کشور در سال 1397، هیات داوران می توانند حداکثر دو اثر را به عنوان آثار برگزیده استان ها برای معرفی به جشنواره تئاتر فجر انتخاب کنند اما در استان هایی که شمار آثار حاضر در بخش رقابتی کمتر از 8 اثر باشند، تنها یک اثر معرفی خواهند شد و از آنجایی که ملاک اصلی انتخاب و معرفی به جشنواره تئاتر فجر، دارا بودن کیفیت مقبول است در صورت عدم احراز این شرایط توسط گروه های شرکت کننده، هیات داوران می تواند هیچ گزینه ای برای انتخاب نداشته باشد.
 2.  به اثر یا آثار برگزیده جشنواره که بتوانند به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یابند، افزون بر کمک هزینه مرحله  استانی، مبلغ 50 میلیون ریال نیز به عنوان کمک هزینه حضور در جشنواره سراسری تئاتر فجر، از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت می شود.

 

 1. در راستای پشتیبانی از آثار نویسندگان بومی،  به نویسنده اثر یا آثار برگزیده مرحله استانی (که طبق نظر داوران بخش مسابقه جشنواره به عنوان آثار بومی شناخته شوند) مبلغ 10 میلیون ریال و در صورت راهیابی به جشنواره بین المللی تئاتر فجر، مبلغ 20 میلیون ریال پرداخت خواهد شد.

 

ب -  بخش خیابانی:

 1. این بخش بصورت غیر رقابتی برگزار خواهد شد، موضوع و مضامین آزاد است و آثار خارجی نیز مشروط به دریافت مجوز شورای صدور پروانه نمایش می توانند در این بخش شرکت کنند، البته  اولویت پذیرش با متون نویسندگان بومی و ایرانی خواهد بود.  

 

2. حضور آثار نمایشی خواهان شرکت در این بخش از جشنواره،  مشروط بر اجرای عموم خواهد بود.

 

3. همه درخواست کنندگان  شرکت در جشنواره می بایست نسبت به تکمیل و فرستادن نامه درخواست شرکت در جشنواره تا زمان مقرر اقدام کنند.

 

4. به  هر گروه نمایشی خواهان شرکت در این بخش از جشنواره، بر اساس شرایط  مندرج در فراخوان و مطابق نظر و برآورد هیات بازبینی، کمک هزینه ی تولید، حداکثر به مبلغ 3 میلیون ریال پرداخت خواهد شد.

 

تذکر 1 : در بخش رقابتی جشنواره ی تئاتر استانی، صرفاً آثار صحنه ای مورد داوری قرار خواهند گرفت. بنابراین کارگردان های نمایش خیابانی برای حضور در جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر، می بایست در جشنواره ی بین المللی تئاتر خیابانی مریوان شرکت یا طبق فراخوان سی و پنجمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر عمل کنند.


تذکر 2 : بخش مرور تئاتر ایران جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر در سال 1397، پذیرای آثاری که در بخش رقابتی جشنواره های استانی اجرا شده اند، نخواهد بود. البته آثاری که در بخش غیر رقابتی جشنواره های استانی حضور دارند، از این قاعده مستثنی هستند.

برگزیدگان جشنواره های تئاتر استانی:

 

 • پس از برگزاری جشنواره های استانی تا سقف حداکثر دو اثر برگزیده، از سوی هیات داوران، از طریق هماهنگی تئاتر استان های اداره کل هنرهای نمایشی، به بخش برگزیدگان جشنواره های تئاتر استانی مرور تئاتر ایران جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی خواهند شد.

 

 • بررسی نهایی برای حضور در جشنواره از طریق نسخه تصویری فیلم آثار توسط گروه انتخاب بخش مرور تئاتر ایران صورت گرفته و آثار برگزیده به مرحله پایانی راه خواهند یافت.

 

 • از میان نمایش های ارائه شده به دبیرخانه در این بخش 10  اثر برای حضور در مرحله پایانی جشنواره بین المللی تئاتر فجر برگزیده خواهد شد و شماری دیگر برای حضور در بخش فجر استانی جشنواره معرفی خواهند شد.

 

 • گروه های معرفی شده در این بخش می بایست نسخه تصویری نمایش خود را پس از معرفی از سوی هماهنگی تئاتر استانهای اداره کل هنرهای نمایشی به دبیرخانه ارائه کنند.

 

گاه شمار جشنواره  :

 • آخرین مهلت تکمیل فرم درخواست شرکت در بخش های صحنه ای و خیابانی 15 خرداد 97
 • آخرین مهلت اجرای عموم برای شرکت در بخش صحنه ای و خیابانی تا روز شنبه 13 اَمرداد 97
 • بازبینی نمایش های خواهان شرکت در بخش صحنه ای در محدوده زمانی دوشنبه 13 تا 19 اَمرداد 97 انجام خواهد شد.
 • نتایج بازبینی نمایش های بخش صحنه ای  مورخ 20 اَمرداد اعلام خواهد شد.

 • بازبینی و ارزیابی نمایش های بخش خیابانی در محدوده زمانی دوشنبه 6 تا پنج شنبه 9اَمرداد انجام خواهد شد.  

 • اعلام نتایج ارزیابی نمایش های بخش خیابانی 10 اَمرداد خواهد بود.
 • برگزاری جشنواره در روزهای سه شنبه 23 تا پنج شنبه 25 اَمرداد 97 خواهد بود.

 

مدارک عمومی مورد نیاز :

 • فرم تکمیل شده تقاضای حضور در جشنواره
 • پنج نسخه نمایشنامه و یا طرح داستانی و اجرایی به همراه لوح فشرده شامل فایل word  یا pdf   اثر
 • بروشور و پوستر نمایش به همراه یک حلقه لوح فشرده شامل فایل مربوطه (برای درخواست کنندگان بخش صحنه ای و خیابانی)
 •  مجوز کتبی نویسنده
 • یک حلقه لوح فشرده شامل دست کم ده عدد عکس با کیفیت از مراحل تمرین و اجرا (برای درخواست کنندگان بخش صحنه ای)
 •  خلاصه داستان نمایش حداکثر در یک صفحه a4  
 • مجوز اجرای عمومی از سوی شورای صدور پروانه نمایش و تائیدیه اجرای عمومی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان (دست کم 5 شب اجرا) 

 

منبع خبر: روابط عمومی انجمن هنرهای نمایشی استان یزد

دیدگاه کاربران